Terapia rodzinna

Psychoterapia rodzin to cykl sesji, w których uczestniczą rodzice oraz dzieci czasami inni członkowie rodziny.

Sesje prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów, którzy dobierają indywidualnie metody, mając na uwadzę odmienność i wrażliwość każdego z członków rodziny.

Terapeuci pełnią rolę moderatora spotkań, w taki sposób, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się oraz uwzględnienia jego stanowiska. Istotna jest tutaj zarówno perspektywa rodziców, jak i dzieci, które wnoszą wiele cennych uwag w rozumienie rodzinnych zależności. Terapia koncentruje się na wsparciu całego systemu rodzinnego, odbudowaniu więzi, poprawie komunikacji i wypracowaniu dobrych nawyków, które mogą wzmocnić relacje.

Terapia rodzinna może dotyczyć wielu problemów, m.in. trudności wychowawczych, konfliktów matka – ojciec, rodzic – dziecko, kłopotów dziecka w relacjach z rówieśnikami czy bliskimi, kryzysów w rodzinie (choroba, uzależnienia, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, przeprowadzka), braku poczucia więzi i bliskości między członkami rodziny czy też braku wzajemnej komunikacji i zrozumienia. Jej głównym celem jest odnalezienie źródła problemu, któremu często towarzyszy wypracowanie harmonijnej relacji oraz jasnego sposobu komunikowania się.

Najczęściej pierwsze spotkanie odbywa się w formie konsultacji. Terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanym problemem. Następnie wspólnie z rodziną przygląda się poruszanym kwestiom, ustalają cele terapii, biorąc pod uwagę opinię i uczucia wszystkich członków rodziny. Spotkania rodziny z terapeutą odbywają się co 3-4 tygodnie i trwają do 80 minut.

Odstępy pomiędzy sesjami dają rodzinie czas na refleksję, możliwość na wspólne przećwiczenie i wprowadzenie zmian. Terapia trwa od kilku do kilkunastu sesji terapeutycznych.