Anna Nykiel

Specjalista Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Psycholog kliniczny dzieci i młodzieży,

Psychoterapeuta, terapeuta par i rodzin, Terapeuta Analizy Więzi Prenatalnej 

 

O mnie

Jak pomagam

 

Jestem psychoterapeutą indywidualnym, terapeutą par i rodzin, terapeutą analizy więzi prenatalnej.

 

Przeprowadzam diagnozy dzieci i młodzieży.

Obszarem mojej pracy są rodziny, dzieci i młodzież.

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół relacji partnerskich i rodzinnych, dlatego w swojej codziennej pracy prowadzę przede wszystkim psychoterapię indywidualna i psychoterapię par i rodzin.

Zajmuję się parami starającymi się o dziecko i w okresie okołoporodowym jak i rodzinami  z dziećmi.

Szczególnie bliska jest mi praca z rodzicami od etapu oczekiwania na dziecko, poprzez czas ciąży, w pierwszym etapie opieki nad noworodkiem, w momencie wątpliwości dotyczących zmian rozwojowych, po obszar trudności wychowawczych i relacyjnych. Wspieram rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci z niepełnosprawnością. 

Pracuję z kobietami doświadczającymi trudności w macierzyństwie, mierzącymi się z depresją poporodową lub lękiem o zdrowie i życie swojego dziecka.

W obszarze dzieci i młodzieży zajmuję się oceną rozwoju dziecka, diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, trudnościami w radzeniu sobie z emocjami, lękami, zaburzeniami snu i jedzenia, trudnościami w adaptacji przedszkolnej, moczeniem nocnym, , trudnościami w relacjach z rówieśnikami. 

Podczas pracy z dziećmi przyglądam się możliwościom dziecka w kontekście etapu rozwoju, jego predyspozycjom biologicznym oraz rodzinie, która jest szczególnie ważna.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i rodzinną w nurcie systemowo – psychodynamicznym.

Szkolenia: 

– Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzież

-Całościowe szkolenie systemowo – psychodynamiczne – psychoterapia zintegrowana pod kierownictwem dr hab., prof.nadzw. UJ Barbary Józefik 

– Studium Przeciwdziałania Przemocy

– Przeciwdziałanie zaburzeniom okołoporodowym – praca terapeutyczna z kobietą i rodziną 

– Studium Analizy Więzi Prenatalnej

– Podstawowe szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży

– Szkolenia związane z diagnozą kliniczną dzieci i młodzieży oraz liczne inne szkolenia związane z terapią i psychoterapią.

 

 

Moje doświadczenie

R

Przez wiele lat moim miejscem pracy był Warszawski Szpital dla Dzieci i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

R

Doświadczenie zdobywałam również na oddziale chirurgii i pediatrii, na oddziałach szpitalnych IMiDZ, na oddziale onkologii.

R

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Poradni dla Osób z Autyzmem i psychiatrii dzieci i młodzieży.

R

W Poradni Poza Schematami i Akademii Pawła Zawitkowskiego.

R

Współpracuję z Pracownią Terapii i Rodzin, szpitalu MSWiA na oddziale transplantologii i nefrologii.

R

W Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO byłam kierownikiem dwóch zespołów oraz pracowałam jako psychoterapeuta i terapeuta rodzinny.

R

Byłam prelegentem wielu konferencji w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

R

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.