Anna Nykiel

Katarzyna Gwiazdowska – Pawlak

Anna Nartowicz

Krystyna Bonisławska – Komorowska

Paulina Rok – Bujko