Krystyna Bonisławska -Komorowska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par i rodzin, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, specjalista pracy z rodziną doświadczającej przemocy

O mnie

Jak pomagam

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami pracując w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. 

Szczególnie bliska jest mi praca z dziećmi z młodzieżą z Zespołem Aspergera,  jak również doświadczających zaburzeń lękowych, obniżenia nastroju, dokonującymi samouszkodzeń, trudności w rozumieniu i przeżywaniu emocji oraz trudności w obszarze relacji społecznych.  Wspieram pary i rodziny doświadczających kryzysów i trudności wychowawczych. Prowadzę terapię indywidualną, grupową, diagnozy psychologiczne, konsultacje, porady wychowawcze oraz szkolenia i warsztaty dla rodziców. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam  w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży, Poradni Specjalistycznej dla osób z Autyzmem, w Centrum Terapii dzieci lękowych. Mam doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i rodzicami osób ze Spektrum Autyzmu.

Moje doświadczenie

R

Ukończyłam Szkołę Wyższą Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie na kierunku Psychologia ogólna.

R

Ukończyłam szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT.

R

Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studia Podyplomowe o specjalności “Wczesnego wspomagania dziecka” na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

R

Jestem w trakcie pięcioletniego szkolenia psychoterapeutycznego, które jest prowadzone przez Fundację Kontekst w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

R

Ukończyłam szkoleniową psychoterapię własną .

R

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.