Katarzyna Gwiazdowska -Pawlak

Specjalista psychologii klinicznej

Neuropsycholog

Specjalista wczesnej interwencji

O mnie

Jak pomagam

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Zajmuje się wczesną interwencją oraz wspomaganiem rozwoju małego dziecka i jego rodziny.

Zajmuję się przeprowadzaniem diagnozy i oceny neurorozwojowej (m.in zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD) oraz terapią dzieci z trudnościami i zaburzeniami neurologicznymi, a także wspomaganiem dzieci i ich opiekunów. 

 

Jestem specjalistą psychologii klinicznej, neuropsychologiem, specjalistą wczesnej interwencji oraz wspomagania rozwoju małego dziecka i jego rodziny – posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego,  prowadzę diagnozy oraz terapię dzieci i młodzieży z trudnościami i zaburzeniami neurologicznymi, rozwojowymi, emocjonalnymi; prowadzę  indywidualne konsultacje rodzicielskie, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz grupowe zajęcia dla dzieci.

Moje doświadczenie

R

Doświadczenie zdobywam pracując m.in. w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Terapii Środowiskowej TOGO oraz Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

R

Pracuję również w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, mierzącymi się z trudnościami emocjonalnymi oraz natury psychicznej, a następnie opracowaniem planu dalszego wsparcia terapeutycznego.

R

Swoją wiedzę wzbogacam nieustannie, uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach, warsztatach czy konferencjach poświęconych rozwojowi małego dziecka, jego terapii, a także wsparciu i pomocy rodzinie dziecka z trudnościami.