Paulina Rok-Bujko

Lekarz psychiatra dorosłych, dzieci i młodzieży

O mnie

Jak pomagam

W gabinecie przyjmuję  dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Pracuję jako lekarz z dziećmi i osobami dorosłymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Mam wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych, zarówno dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych.
Zajmuję się leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, zaburzeń odżywiania się oraz zaburzeń osobowości. Specjalizuję się w diagnozie i leczeniu zaburzeń regulacji emocji, zaburzeń więzi oraz zaburzeń związanych z doświadczeniami traumatycznymi.

Od lat prowadzę praktykę prywatną, diagnozując i lecząc dzieci, młodzież oraz wspierając ich rodziny.

Moje doświadczenie

R

Swoje doświadczenie zdobywałam w ramach Studiów Doktoranckich WUM w dziedzinie psychofarmakologii, a następnie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Poradni dla Dzieci z Autyzmem „Synapsis”, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, a także Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, w którym byłam kierownikiem.

R

Ukończyłam kursy Terapii Opartej na Mentalizacji w ośrodku Anna Freud Center w Londynie. W Ośrodku tym szkoliłem się w metodologii badania i diagnozowania stylu przywiązania oraz zaburzeń więzi u dzieci od 8 do 16 roku życia (Child Attachment Interview).

R

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Całościowe Szkolenie Psychoterapii Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierunkiem prof. Barbary Józefik.

R

Pracuję w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii, na stanowisku Adiunkta, w Ośrodku Adopcyjnym